Kainga ora housing development, auckland (2) (1)

Urban soil